1. Refundacja przysługuje Paniom, które spełniają jeden z poniższych warunków:


  2. A. posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy

  3. B. rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

  4. C. mają zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub innej placówce   opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy, z którą Urząd Miasta podpisał właściwą umowę


  5. Osoby nie spełniające powyższych warunków mogą uczestniczyć w zajęciach płatnych.

  6. Koszt kursu wynosi 500 zł.


  7. Zapraszamy!


Foto & design  | © 2009 Krzysztof Słomka | www.atwork.pl

Zajęcia z fizjoterapeutą (doc)

WARUNKI REFUDACJI